Rechtbank
mediator

Omdat u niet altijd een advocaat nodig heeft.

Over Rechtbankmediation

Ook als er al een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor mediation. Soms verwijst de rechter u zelfs naar de mediator. Zeker wanneer het een familiekwestie betreft waar kinderen bij betrokken zijn.

Of het nu gaat om arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, conflicten met de overheid of strafzaken: bijna alle conflicten lenen zich voor mediation en de rechter zal kijken of dit ook voor uw zaak geldt. Als dat het geval is, ontvangt u een mediationvoorstel. Dat kan schriftelijk voorafgaand aan de zitting.

Tijdens de zitting zal de rechter met alle partijen onderzoeken welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: een uitspraak, een schikking of mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

Meer informatie?

Wilt u weten hoe ik u kan helpen met Mediation?

Close
Go top Met
gemaakt door
Burggraaf Media