Alternative
Dispute Resolution

(ADR)

Over het ADR

Het ADR international register is een register wat wereldwijd een platform biedt aan iedereen die werkzaam is op het gebied van Alternative Dispute Resolution. Een aanbod van methodes om anders met geschillen om te gaan dan (gerechtelijke) procedures.

Voor meer informatie zie: ADR Register

Meer informatie?

Wilt u weten hoe ik u kan helpen met Mediation?

Close
Go top Met
gemaakt door
Burggraaf Media