Mediatorsfederatie
Nederland

(MfN)

Over de MfN

Hier kunt u het kwaliteitsregister van Nederland vinden met MfN-registermediators die werken volgens de kwaliteitseisen van de Mediators Federatie Nederland.

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

– voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
– voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
– werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
– valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
– voldoende ervaring heeft
– kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie).

Voor meer informatie zie: MfN

Meer informatie?

Wilt u weten hoe ik u kan helpen met Mediation?

Close
Go top Met
gemaakt door
Burggraaf Media